Skocz do zawartości
Kaelus

regulamin Regulamin TeamSpeak

Rekomendowane odpowiedzi

Opiekun
REGULAMIN TeamSpeak3
 

§1 Zasady ogólne

 

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.2 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.

1.3 Cała zawartość(DB) serwera TeamSpeak3 jest własnością svRealCraft.pl

1.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwerowego TeamSpeak3

1.5 Zabronione jest kopiowanie wszystkich treści stworzonych na potrzeby prowadzenia serwera.

1.6 Korzystanie z serwera głosowego TeamSpeak svRealCraft.pl jest dobrowolne.

1.7 Zakazuje się przebywania na kanałach niedostępnych dla Graczy.

1.7.1 Osoba znajdująca się na kanale Administracyjnym bez Właściciela kanału, zostanie przeniesiona na Poczekalnię.

1.8 Zarówno Regulamin serwera głosowego TeamSpeak3, jak i Taryfikator kar TeamSpeak3 uzupełniają się i należy je stosować łącznie.

 

§2 Konta

 

2.1 Jeden Użytkownik powinien posiadać tylko jeden ID i nie korzystać z innych.

2.1.2 Dodatkowe ID można stworzyć na potrzeby np. bota muzycznego, który nie może zostać zarejestrowany.

2.2 Administracja nie jest odpowiedzialna za utratę kont.

2.3 Na serwerze istnieje zakaz podszywania się pod innych Użytkowników oraz członków Administracji.

2.4 Próba zmiany IP w celu omijania systemu blokad grozi karą.

 

§3 Zasady zachowania kultury osobistej

 

3.1 Na serwerze TeamSpeak3 należy zachowywać kulturę osobistą.

3.2 Zakazuje się obrażania, jak i niewłaściwego zachowania w stosunku do innych Użytkowników.

3.3 Nie należy "skakać" po kanałach, aby nie utrudnić komunikacji innym Użytkownikom

3.4 Jeśli ktoś nie życzy sobie puszczania zarejestrowanych dźwięków (np. głosów innych użytkowników) tzw "Bindów", Użytkownicy na danym kanale nie mają prawa się nimi posługiwać.

3.5 W przypadku, gdy Użytkownik poczuje się urażony przez wiadomość głosową lub tekstową od innego Użytkownika, ma on prawo zgłosić się na Dyżurkę Administracji z odpowiednimi dowodami, w celu rozwiązania sprawy.

 

§4 Awatary oraz opisy Użytkowników

 

4.1 Na serwerze jest całkowity zakaz umieszczania awatarów o treściach obraźliwych/pornograficznych/skrajnie wulgarnych.

4.2 Jeśli dany awatar obraża jednego z Użytkowników, taki Użytkownik ma prawo zgłosić się do Administracji z prośbą o usunięcie takiego awatara.

4.3 Opis Użytkownika nie może zawierać treści obraźliwych/pornograficznych/skrajnie wulgarnych.

 

§5 Rangi

 

5.1 Jedna osoba może posiadać tylko 2 rangi dodatkowe oraz 2 rangi gamingowe.

5.1.1 Wyjątkiem jest VIP - 4 rangi dodatkowe, 2 gamingowe.

5.2 Zgłoszenie się po rangi specjalne (wliczając w to rangę Premium) niezgodnie z prawdą jest karane.

5.2.1 Ranga Premium/VIP powinna zostać wydana przy zakupie rangi na Serwerze Minecraft.

5.3 W przypadku nadawania rangi "Specjalnej" lub "Dodatkowej", ranga rejestracyjna musi zostać zachowana.

5.4 Grupę kanałową Opiekun Strefy można wydać w przypadku kanałów typu "Strefa DJ", "Strefa Eventów”, itp.

5.4.1 Opiekun strefy dba o porządek strefy oraz odpowiada przed globalną Administracją oraz Opiekunem TeamSpeaka.

5.5 Rangi Youtuber wydawane są kolejno od 500 widzów oraz 5,000 widzów oraz kanały mają tygodniową liczbę wyświetleń filmów równą lub większą liczbie subskrypcji.

5.6 Rangi Zarządu::

 • Właściciel
 • Sponsor
 • HeadAdmin
 • Global Admin

5.7 Rangi Administracji TeamSpeak3:

 • Opiekun TeamSpeak3
 • Admin TeamSpeak3
 • Mod TeamSpeak3

5.8 Rangi Administracji Minecraft:

 • SMod MC
 • Mod MC
 • KidMod MC
 • ModChat MC

5.9 Rangi Administracji Forum:

 • Opiekun Forum
 • Admin Forum
 • Mod Forum

5.10 Rangi Specjalne:

 • Opiekun Budowniczych
 • Budowniczy
 • Na urlopie
 • Zaufany Gracz
 • Grafik
 • Head DJ
 • DJ
 • YouTube (15k+, 5k+, 0,5k+)
 • Bogacz
 • Były p1, p2, p3

§6 Administracja i kanały Administracyjne

 

6.1 Dany Administrator, jeśli jest Administratorem na serwerze Minecraft, ma obowiązek posiadania nicku takiego jak na serwerze.

6.1.1 Odstępstwem od tego jest posiadanie w "[ ]" nawiasach nicku z serwera.

6.2 Zarząd Serwera oraz Administracja TeamSpeaka nie może posiadać rang dodatkowych.

6.3 Dla zwiększenia przejrzystości rang Administracji Forum oraz Serwera Minecraft, nie powinna ona posiadać rang dodatkowych.

6.4 Administracja TeamSpeaka jest wybierana przez Opiekuna TeamSpeak3 w porozumieniu z Zarządem Serwera.

6.5 Moderacja Serwera Minecraft oraz Administracja Forum na TeamSpeaku jest podporządkowana pod administracje TeamSpeak3.

6.6 Osoby z rangą SModerator oraz Administracja TS3 uprawnione są do posiadania kanałów pod spacerem Administracja.

6.6.1 Na takim kanale może przebywać maksymalnie 3 graczy, którzy załatwiają sprawę administracyjną z Właścicielem kanału.

6.6.2 Po rozwiązaniu sprawy, Użytkownik powinien zostać przeniesiony na Poczekalnię.

6.7 Pod kanałami Administracji znajdują się Pokoje Administracyjne 1 i 2, a także miejsce do pogadanek z Administracją.

6.7.1 Na kanały Pokój Administracyjny 1 i 2 dostęp mają osoby z aktualnej Administracja, jak i z rangą były p1, p2 lub p3.

6.8 Na kanał Dyżurka Administracji może wejść każdy Użytkownik, który potrzebuje pomocy w zakresie Serwer TeamSpeak3, Minecraft lub Forum.

6.8.1 Na Dyżurce Administracji może przebywać maksymalnie 2 członków Administracji jednocześnie.

6.8.2 Pomoc oferowana przez Administrację Graczom ma charakter informacyjny, merytoryczny, a także techniczny.

6.8.3 Kanał Dyżurka Administracji, jak i inne kanały z Centrum Pomocy, nie są kanałami do pogadanek z innymi Użytkownikami i Administracją.

6.8.4 Osoby wchodzące na dyżurkę bez wyraźnego powodu, będą przenoszone na poczekalnię, a w przypadku nagminnie powtarzanego przeszkadzania Administracji w wykonywaniu obowiązków, może zostać zablokowana zgodnie z Taryfikatorem Kar TeamSpeak3.

 

§7 Kanał informacyjny

 

7.1 Nad Poczekalnią, czyli kanałem domyślnym, znajduje się Strefa Informacyjna, gdzie można sprawdzić aktualności dotyczące svRealCraft.pl.

7.2 Ich ilość zależy od ilości informacji, które Administracja chce przekazać Użytkownikom.

7.3 Przy każdej informacji znajduje się link do Forum z dokładniejszymi danymi.

 

§8 Strefa Eventów

 

8.1 Osoba organizująca event lub konkurs, podczas jego trwania, otrzymuje rangę Opiekuna Strefy, które dostarczają jej permisji do nadawania rang, mocy konwersacji, itp.

8.2 Użytkownicy dezorganizujący event mogą zostać zdyskwalifikowani, a w ostateczności zablokowani na czas trwania eventu.

8.3 Użytkownicy są wcześniej informowani na temat wszelkich konkursów, które planuje Administracja.

8.3.1 Eventy organizowane przez Użytkowników nie są honorowane przez Administrację i takowa nie może wydać nagród za owy konkurs.

8.4 Ostatni kanał w Strefie Eventów poświęcony jest Zwycięzcom ostatniego eventu.

 

§9 Kanały i czaty publiczne

 

9.1 Na kanałach publicznych obowiązuje kultura osobista.

9.2 Na chatach publicznych jest zakaz reklamowania jakichkolwiek serwerów TeamSpeak3, Minecraft, itp.

9.3 Na serwerze jest całkowity zakaz spamowania, wliczając w to chat prywatny.

9.4 Zakazane jest nadawanie jakichkolwiek rang kanałowych na kanałach Administracyjnych i Publicznych.

9.4.1 Wyjątkiem jest kanał DJ, Strefa Eventów, jak i Kanał Domowy. Tam mogą zostać nadane rangi na potrzeby audycji lub konkursu.

9.5 Na serwerze zakazuje się puszczania nadmiernie głośnych i irytujących dźwięków.

9.6 Zakaz jakiegokolwiek nagrywania. Tyczy się to również w przypadku, kiedy dana osoba chce nagrywać jakimś programem zewnętrznym.

9.7 Jeśli ktoś wcześniej zajął kanał publiczny i jest to kanał z ograniczonymi miejscami, może on nie wyrazić zgody na dołączenie kolejnego Użytkownika do kanału.

9.8 Nie należy stosować na kanałach publicznych modulatorów głosu lub innych dodatków, które mogą irytować Użytkowników.

 

§10 Kanały Premium

 

10.1 Jeden użytkownik TS3 ma prawo posiadać maksymalnie 1 kanał - w strefie Prywatnej lub w strefie VIP.

10.1.1 Kanał Premium może otrzymać Użytkownik, który posiada rangę Premium.

10.2 Użytkownik będący Właścicielem kanału musi posiadać na owym kanale rangę Właściciela kanału.

10.3. Jeżeli data nie będzie aktualna w ciągu 6 dni, kanał zostaje zablokowany, a w 7 dniu - usunięty.

10.3.1 Oszustwa związane z datą grożą usunięciem kanału.

10.3.2 Nie posiadanie rangi Premium na serwerze TS3 oraz rangi VIP/SVIP na serwerze Minecraft, spowoduje przeniesienie kanału do strefy prywatnej.

10.4  Każdy Kanał Premium powinien składać się z maksymalnie: 1 kanału głównego, 2 podkanałów.

10.4.1 Po utracie rangi Premium i przeniesieniu kanału do Strefy Prywatnej, drugi podkanał zostaje usunięty. Wynika to z różnicy przywilejów Rangi Premium i Użytkownik/Użytkowniczka.

10.5 Nazwa Kanału Premium powinna wyglądać następująco:

"00. Nazwa" (Numerek Kanału / Nazwa Kanału).

10.6 Kanały, które zostaną zablokowane, zostaną oznaczone na kolor czerwony, a w jego temacie (topic) pojawi się informacja na temat zablokowania.

10.7 Podczas nieobecności Właściciela Kanału, ma obowiązek zgłosić się on do Administracji z informacją o nieobecności i zaznaczeniu tej informacji w Temacie (topic) kanału.

10.8 Zakazane jest zmieniane podstawowego opisu (description) kanału.

10.8.1 Zezwolone jest edytowanie dalszej części opisu, tzn. po stopce Administracyjnej oraz opisu podkanału.

10.9 Właściciel Kanału ma obowiązek zadbania o kulturę oraz ład na jego kanale.

10.9.1 Na każdym Kanale Premium zabrania się: reklamowania, obrażania, itp.

10.9.2 Obrażanie na Kanale Premium jest dozwolone za zgodą Właściciela Kanału.

10.9.3 Więcej zakazów można znaleźć w Taryfikatorze kar na forum.

10.10 Każdy kanał nie posiadający hasła, staje się kanałem publicznym, do którego może wejść każdy.

10.11 Każdy Użytkownik posiada prawo wyproszenia danego Administratora z kanału, jeżeli nie życzy sobie jego obecności.

10.11.1 Wyjątkiem jest Administrator, który wykonuje swoje obowiązki i zwraca się do Użytkowników ze sprawą Administracyjną.

10.12 W każdej chwili regulamin może ulec zmianie nie informując o tym Użytkowników.

10.13 Nie przestrzeganie owego regulaminu grozi usunięciem kanału.

 

§11 Kanały Prywatne

 

11.1 Jeden Użytkownik TeamSpeak3 ma prawo posiadać maksymalnie 1 kanał prywatny.

11.2 Użytkownik będący Właścicielem kanału musi posiadać na owym kanale rangę Właściciela kanału.

11.3 Jeżeli data nie będzie aktualna w ciągu 7 dni, kanał automatycznie się usunie.

11.3.1 Oszustwa związane z datą grożą usunięciem kanału.

11.4 Każdy kanał powinien składać się z maksymalnie: 1 kanału głównego, 1 podkanału.

11.5 Nazwa Kanału Prywatnego powinna wyglądać następująco:

"00. Nazwa" (Numerek Kanału / Nazwa Kanału).

11.6 Kanały, które zostaną zablokowane, zostaną oznaczone na kolor czerwony, a w jego temacie (topic) pojawi się informacja na temat zablokowania.

11.7 Nie przestrzeganie owego regulaminu grozi usunięciem kanału.

11.8 Zakazane jest zmieniane podstawowego opisu (description) kanału.

11.8.1 Zezwolone jest edytowanie dalszej części opisu, tzn. po stopce Administracyjnej oraz opisu podkanału.

11.9 Właściciel Kanału ma obowiązek zadbania o kulturę oraz ład na jego kanale.

11.9.1 Na każdym Kanale Prywatnym zabrania się: reklamowania, obrażania itp.

11.9.2 Obrażanie na Kanale Prywatnym jest dozwolone za zgodą Właściciela Kanału.

11.9.3 Więcej zakazów można znaleźć w Taryfikatorze kar na forum.

11.10 Każdy kanał nie posiadający hasła, staje się kanałem publicznym, do którego może wejść każdy.

11.11 Każdy gracz posiada prawo wyproszenia danego Administratora z kanału, jeżeli nie życzy sobie jego obecności.

11.11.1 Wyjątkiem jest Administrator, który wykonuje swoje obowiązki i zwraca się do Użytkowników ze sprawą Administracyjną.

11.12 W każdej chwili regulamin może ulec zmianie nie informując o tym Użytkowników.

 

§12 Rekrutacje

 

12.1 Rekrutacje do sekcji Administracji TeamSpeak3, Minecraft oraz Forum, przeprowadzane są przez uprawnione do tego osoby z Administracji oraz Zarząd Serwera na serwerze głosowym TeamSpeak3.

12.2 Osoba z rangą ModChat MC, KidMod MC oraz Mod MC nie mają uprawnień do posiadania swoich kanałów pod spacerem Administracji, więc mogą być właścicielami kanałów w Strefie Prywatnej.

12.2.1 W wypadku awansu na rangę SMod MC lub dołączenia do Administracji TeamSpeak3, może on przekazać swój kanał innemu Użytkownikowi, który posiadał rangę kanałową Moderator Kanału lub poprosić o jego usunięcie.

12.3 Od razu po rekrutacji, Użytkownik jest informowany o jej końcowym wyniku i w razie potrzeby, nadawane są mu wszystkie potrzebne rangi i pouczenia.

 

§13 RODO

 

13.1 Firma NextGamers ma prawo przetwarzać tylko te dane osobowe Użytkowników, które zostały podane podczas pierwszego połączenia z serwerem głosowym TeamSpeak3.

13.2 Administracja TeamSpeak3 oraz Zarząd Serwera ma dostęp do adresu IP Użytkownika, lecz pozostaje to tylko dla Administracji uprawnionej do tego i nie zostaje to wykorzystywane do celów szkodzących Użytkownikowi.

13.3 Użytkownik ma prawo odstąpić od akceptacji regulaminu i przetwarzania jego danych osobowych. Należy napisać prywatną wiadomość do członka Zarządu Serwera.

13.4 Każda osoba łącząc się z serwerem głosowym TeamSpeak3 automatycznie akceptuje niniejszy regulamin oraz akceptuje przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

 

§14 Postanowienia końcowe

 

14.1 Regulamin obowiązuje 3 dni od jego wprowadzenia lub aktualizacji.

14.2 Korzystając z serwera TeamSpeak3, automatycznie akceptujesz niniejsze regulaminy.

14.3 Regulamin obowiązuje od 16.08.15 z późniejszymi zmianami w dniach: 08.10.16, 17.02.17, 10.01.2019

14.4 Firma NextGamers nie wyraża zgody na wykorzystanie (w jakiejkolwiek formie) powyższego regulaminu w innych serwisach niż mc.svrealcraft.pl, svrealcraft.pl, ts.svrealcraft.pl, realcraft.pl, forum.realcraft.pl, mc.realcraft.pl, ts.realcraft.pl oraz forum.svrealcraft.pl

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

aboutus
Nasz serwer FreeBuild funkcjonuje na wersji 1.13.1. Zmieści się na nim nieograniczona ilość Graczy. Codziennie odbywają się ciekawe eventy z przeróżnymi nagrodami - od voucherów na VIP'a po nagrody pieniężne na serwerze. Innowacyjny system działek wpływa na rozwój ekonomiczny Użytkownika - na każdego Gracza przypada jedna działka, którą może powiększyć od 25x25 do 50x50. Rozbudowana mapa surowcowa pozwala Graczom na pozyskiwanie przedmiotów, których nie znajdą w standardowym sklepie. Dla Użytkowników nie posiadających Minecraft w wersji premium, istnieje możliwość zakupienia zmiany skinów. Grając na naszym serwerze możesz zabłysnąć! Stań do walki o zaistnienie w rankingu pieniędzy, punktów pvp, wykonanych zadań i nie tylko! Stań się popularny i rozpoznawalny dzięki dodatkowym rangom - Bogacz, VIP i SVIP.
×