Jump to content
Wybierz Administratora Tygodnia 17-23.06.2019 Read more... ×
[NOWY] Regulamin Serwera Minecraft Read more... ×

Zgłaszanie bugów

Sign in to follow this  

Znalazłeś błąd na serwerze? Zgłoś to tutaj korzystając ze wzoru!


Wzór zgłaszania bugu

Wzór zgłaszania bugów:


Uwagi:

  • "..." zmieniamy na informacje
  • Temat wątku to [BUG][MIEJSCE]Nazwa_bugu - niezastosowanie się do tego skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla właściciela wątku
  • Należy zastosować się wzoru wątku, gdyż brak wzoru skutkuje nadaniem kary dla osoby, która stworzyła wątek
  • Prawie każde zgłoszenie błędu rozpatruje i naprawia Właściciel, jednak w przypadku innych problemów, na które Zarząd Serwera może poradzić, to oni rozpatrują zgłoszenia.
  • Należy dokładnie i szczegółowo opisać błąd, gdyż lepiej wpływa to nad pracami naprawienia błędu
  • Jeżeli posiadasz jakiekolwiek zdjęcia lub filmik, który ukazuje ewidentnie błąd, należy go udostępnić przy pisaniu zgłoszenia. Jeżeli takowego zdjęcia lub filmiku się nie posiada, nie będzie to karane, gdyż nie jest to wymagane

Wzór zgłaszania bugu znajdziesz w przypiętym wątku!

Sign in to follow this  
×